График (Park Center)

Изчистете филтрите »
« Юли »
« 27.6.2022 г. до 3.7.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
50 мин.

Tabata

Studio 1

 
50 мин.

Tabata

Studio 1

       
12:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

 
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

13:30          
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

 
18:00  
30 мин.

BOOTY

Studio 1

 
30 мин.

BOOTY

Studio 1

   
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Pilates

Studio 1

     
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
19:00            
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

19:30
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
20:30
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

   
← →