График (Park Center)

Изчистете филтрите »
« Януари »
« 17 до 23-01-2022 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
50 мин.

Tabata

Studio 1

50 мин.

Functional Training (Morning Circle Training)

Studio 1

50 мин.

Tabata

Studio 1

50 мин.

Functional Training (Morning Circle Training)

Studio 1

50 мин.

Tabata

Studio 1

   
12:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 1

50 мин.

Functional Training (Slim Fit)

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

   
13:00  
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

   
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

13:30          
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

 
18:00
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

     
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

   
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

19:00            
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

19:30
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
20:30
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

   
← →