График (Park Center)

Изчистете филтрите »
« Октомври »
« 26.9.2022 г. до 2.10.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
50 мин.

Tabata

Studio 1

 
50 мин.

Tabata

Studio 1

 
50 мин.

Tabata

Studio 1

   
12:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00
50 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

45 мин.

HIIT

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

45 мин.

HIIT

Studio 1

   
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

13:30          
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

 
16:30            
80 мин.

Hatha Yoga and Yoga Nidra

Studio 1

18:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

   
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

19:00            
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

19:30
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
20:30
50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

   
← →